home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS UNIVERSAL CALIBRATION SYSTEM GUCS200V1000A

SHORT DESCRIPTION

GUCS200V1000A (GUCS) is device for calibrating Gaus battery testing equipment. It covers voltage range up to 200V and current range up to 1000A. A Wide measuring range permits calibration of service and laboratory chargers and dischargers for complete assortments of starter, traction (industrial) and stationary batteries from 2V to 110V of nominal voltage and capacity up to 1000Ah. It is especially suitable for using in specialized service stations of battery manufacturers. GUCS has large memory for data acquisition in real time, LCD display with setting menus, navigation messages and alerts. Connection with PC is possible via RS232 port and GUCS Software.

OPIS UREĐAJA

U čelično-aluminijumskom kućištu smeštena je kontrolna jedinica sa dva 12-obitna multi-slope A/D konvertora i 3 šenta koji pokrivaju strujni merni opseg do 1000A. Kontrolna jedinica je samostalni mikroprocesorski sistem za akviziciju podataka i preciznu kontrolu analognih merenih veličina. Ona, takođe, obavlja procesiranje pohranjenog test programa. Na prednjoj ploči uređaja je smeštena komandna tastatura za ručni (terenski uslovi) režim rada, LCD displej za indikaciju merene struje i napona između mernih tačaka, kontrolne merne tačke sa šentova za spoljni instrument, preklopnici za izbor šentaponskog opsega ka i odgovarajuće buksne za priključenje naponskih mernih kablova (pipalica). Na zadnjoj ploči uređaja je glavni prekidač, kabel za napajanje i mrežni osigurač, tu je ulazni priključak za minus kabel ispitnog uređaja kao i izlazni kablovi sa odgovarajućih šentova prema minus polu ispitne baterije i RS232 priključak za komunikaciju sa PC računarom.

U ručnom modu rada (terenski rad) je moguće podesiti parametre ispitivanja (šent, naponski opseg i dužina testa), pokrenuti i zaustaviti test, memorisati rezultate testa, raditi njihov pregled preko LCD displeja itd. Mereni podaci sa terena se mogu naknadno (u centrali) snimiti i prikazati na računaru u okviru posebnog softvera.

Automatski mod rada se obavlja preko centralnog PC računara korišćenjem odgovarajućeg softvera.

GUCS200V1000A ima sledeće karakteristike:

 • Izbor šenta od 0A do 25A, 100A ili 1000A;
 • izbor naponskog mernog opsega od 0V do 20, 100 ili 200V;
 • mogućnost podešavanja vremena kalibracije od 0s do 200s sa minimalnim korakom od 1s;
 • digitalni ispis svih postavljenih veličina kao i prikaz struje, napona, vremena i ispražnjenog-unetog kapaciteta (Ah) u toku testa;
 • test počinje pritiskom na start taster i traje dok se ne desi neki od sledećih događaja:
  1. istekne postavljeno vreme testa;
  2. u toku testa se pritisne start taster;
 • ispis (zadržavanje) poslednjih izmerenih vrednosti struje, napona, vremena i kapaciteta nakon obavljenog testa sa mogućnošću resetovanja istih;
 • mogućnost isčitavanja rezultata poslednjeg (kao i svih prethodno sačuvanih) testa u svakoj sekundi testa iz e2prom memorije uređaja putem LCD displeja i tastera;
 • mogućnost rada na PC računaru u realnom vremenu uz GUCS softver preko RS232 ili USB priključka;
 • ugrađen sat realnog vremena sa kalendarom i rezervnim baterijskim napajanjem (baterija od 950mAh, Varta, životni vek 10 godina);
 • pohranjivanje u “flash” memoriji do 1000 testova u trajanju od 20sec sa jedno-sekundnom rezolucijom ili 2000 testova trajanja do 10 sec sa mogućnošću isčitavanja putem softvera; mogućnost rekonfiguracje uređaja putem softvera;
 • tačnost svih merenja je bolja od 1%, 2x12bitna multi-slope A-D konverzija (strujni i naponski merni kanal), diferencijalno merenje signala sa šenta i signala sa naponskih priključaka; 10 merenja u 1s struje i napona sa računanjem kapaciteta;
 • prikaz merenih veličina kao i tekstualnih poruka upozorenja, navigacije i slično na LCD displeju sa 2x16 karaktera i pozadinskim osvetljenjem;
 • više od 10 menija za podešavanja
 • kontrolni elementi: glavni prekidač i tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP, SCROLL DOWN;
 • dimenzije: 300 x 100 x 420mm(ŠxVxD)
 • masa: 5kg;
 • napajanje: 220V 50Hz 10W
 • mrežni osigurač T0.63A/250V 20mm;
 • temperatura ambijenta 5-40ºC.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

     
  Strujni opseg: 0A- 25A, 0A-100A, 0A-1000A
  Naponski opseg: 0-20V, 0-100V, 0-200V
  Tačnost merenja: ±1%
  Kontrolabilne veličine: Struja, napon, vreme, Ah
  Kontrolni elementi: Glavni prekidač, tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP i SCROLL DOWN, preklopnik za izbor šenta i preklopnik i buksne za izbor naponskog opsega, test tačke sa izabranog šenta,
  Indikacija: LCD dislej 2x16 karaktera sa pozadinskim svetlom
  Veličine koje se mogu koristiti kao uslov za prekid izvršavanja programskog reda: Vreme operacije kalibrisanja
  Prikaz merenih veličina: U ručnom režimu na LCD displeju, a u automatskom režimu po želji u realnom vremenu na monitoru centralnog računara ili iz baze podataka
  napajanje 220V 50Hz 10W
  mrežni osigurač T0.63A/250V 20mm
  temperatura ambijenta 5-40ºC
  dimenzije i kućište 300 x 100 x 420mm(ŠxVxD), čelično-aluminijumska plastificirana kutija
  masa 7kg
  izlazni kablovi l=1.5m, 25A S=6mm2, 100A S=16mm2, 1000A S=95mm2

   tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095